שמעון התרסי 20, תל אביב

חווית עובד

חווית העובד היא נדבך חשוב בתרבות הארגונית והיא מצביעה על האופן שבו העובד תופס את הממשקים בינו לבין הארגון. האם הממשקים יוצרים אצלו חוויה חיובית נתפשת, או חוויה שלילית נתפסת, המשפיעה על תחושתו כלפי הארגון, על המוטיבציה שלו ועל המחוברות שלו לעבודה ולארגון?

המונח 'חווית עובד-לקוח' מעולם השיווק של חוויית לקוח, שמשמעותה כיצד הלקוח או המשתמש חשים לגבי האינטראקציות שיש להם עם  המוצר או השירות.

חווית העובד היא אחת הגישות החשובות ליצירת מחוברות, בנוסף לגישות אחרות, כמו מיתוג מעסיק, יצירת תרבויות של איכות, בטיחות, בריאות וציות. גישות אלה שואבות את כוחן מהתפיסה הניהולית הרחבה של יצירת מחוברות, המושפעת בעיקרה מהתרבות הארגונית, מהמוטיבציה ומהאמון.

הגישה של חווית עובד ליצירת מחוברות התעצמה על רקע המהפכות התעשייתיות הרביעית והחמישית (מסמך הפורום הכלכלי-עולמי בנידון HR:4 Shaping people strategies in the fourth industrial revolutio). מהפיכות אלה מתאפיינות בשינויים טכנולוגיים וחברתיים וכלכליים עוצמתיים, המייצרים כוחות חדשים המשפיעים על עולם העבודה, כמו הדרישה לכישורי עבודה חדשים ופרסונליזציה של העבודה. השינויים הללו חזקו את הצורך לאזן בצורה מיטבית בין מצוינות תפעולית לבין גישה המתמקדת באדם. המדיניות והנהלים של החברה קובעים את חווית העובד ואת האופן שבו החברה יכולה להתמודד עם השינויים הללו ועם האופן בו מתבצעת העבודה.

הגישה של חוויית עובד מחייבת ליצור חיבור אינטגראלי בין האסטרטגיה הממוקדת אנשים לבין האסטרטגיה העסקית, שכן האסטרטגיה הממוקדת אנשים משפיעה על יצירת סביבת עבודה בטוחה, על הרגשות, על תחושת השייכות, על היציבות החברתית, על הצמיחה ועל הרווחה הפיזית והמנטלית של העובד. 

 חווית עובד מאופיינת בממדים הבאים:

 1. קשר לעמיתים – חיבור לאנשי הארגון, יצירת פעילויות חברתיות המחברות את העובדים ויוצרות היכרויות חברתיות.
 2. אמון במנהיגים והנהלה תומכת – שקיפות, קואצ'ינג, תמיכה, השקעה בפיתוח מנהלים מעוררי השראה.
 3. צמיחה אישית, אפשרויות התפתחות והזדמנויות לתגמול – הכשרות, ניידות בתוך החברה ותרבות של למידה.
 4. עבודה משמעותית הקשורה לערכי העובד התורמת למטרה נעלה יותר תפקיד משמעותי, צוותים קטנים ובעלי חשיבות, והתאמה לתפקיד. 
 5. סביבת עבודה חיובית ובטוחה –  העצמה, גמישות, הומאניות, אכפתיות והוגנות. 

שגרות ניהוליות ליצירת חווית עובד

 1. ליצור חווית עובד ממוקדת אנשים הוליסטית וממוקדת מטרה – מתן משמעות לעובד ולמקום העבודה והענקת השראה לעובדים לגבי עתיד החברה. להעניק לעובדים תחושה של מטרה, השתייכות ושיוויון. 
 2. להשקיע ברווחת העובד – להטמיע בתרבות הארגונית תכניות לשיפור פיזי, רגשי ,פיננסי ורווחה חברתית: פגישות עם העובדים ובני המשפחה, טיפול בזוגות צעירים והורים צעירים, לתת לעובדים תחושה אמיתית שהם נתמכים ע"י מקום העבודה, לגבש ראייה הוליסטית של הרווחה, לתכנן תכניות בריאות ותמיכה רגשית וכספית לחסכון עתידי.
 3. אסטרטגיה לרווחה רגשית – תכניות סיוע לעובדים (Employee Assistance Programs EAP). כמו הפחתת רמת הלחצים וטיפול בלחצים הנובעים מהעבודה.
 4. חיבור חוויית העובד עם המודל התפעולי הגמיש – ארגונים צועדים לקראת עבודה מבוססת פרוייקטים. קיימים מודלים רבים של תהליכי עבודה גמישים וזריזים, כדי לאפשר לעובד לעבוד באופן חוצה גבולות, כמו עבודה בצוותים וירטואליים. 
 5. שימוש בטכנולוגיה למדידת מחוברות – חווית עובד אינה יכולה להימדד כיום רק בסקרי מחוברות  שנתיים או דו-שנתיים בלבד, אלא להימדד בצורה תכופה יותר בשיטות חדשות ובכלים טכנולוגיים דיגיטליים, המאפשרים קבלת מידע זמין. יש להיזהר משימוש יתר בסקרים מידיים היוצרים עייפות.
 6. לגעת בכל נקודות הממשק הקשורות לטלאנטים, ובכלל זה ניהול ביצועים, תגמול, הטבות והדרכה. 
 7. להוביל את הארגון ע"י ערכים וחזון. 
 8. להשתמש בתרבות כמבנה חדש – תרבות היא עמוד השדרה של כל ארגון ומהווה מכניזם חזק ללכד מגוון של טלאנטים. התרבות פועלת כאפיק לאחד את העובדים וליצור דרך משותפת של עשיית דברים על בסיס התנהגויות משותפות ועמדות משותפות. התרבות בכל ארגון צריכה לחלחל באמצעות תהליכים פורמליים ובלתי פורמליים ולהתפתח במקביל לאסטרטגיה ולהיות גמישה לצרכים העסקיים.

ארבע חוויות עובד העיקריות

חוויה קוגניטיבית

לימוד ע"י תחקור, יצירת מידע, ניתוח קריטי ופתרון בעיות מוצלח, המחייב שילוב בין נושאים רחבים, חיבור לרעיונות  יצירתיים וחשיבה הוליסטית, מעבר להגדרות התפקיד.

חוויה רגשית

יצירת חוויות רגשיות הקשורות בשמחה, בהנאה, בהכרת תודה, בתקווה בגאווה או בהשראה. חווייה רגשית מטופחת לפני, תוך כדי ואחרי היישום של המשימה. חווייה רגשית יכולה להיות תוצאה ישירה או עקיפה של מחוברות עם טכנולוגיה.

חוויה חברתית

זוהי תוצאה של האינטראקציה שיש לעובד עם הארגון באמצעות כלים דיגיטליים המסייעים לעובד לתקשר, ליצור רשתות ולהתחבר טוב יותר ברמה החברתית עם הארגון. העובדים מפתחים זהות חברתית מקצועית, כאשר הם יוצרים קשרים האחד עם השני המשפיעים על תפיסותיהם האישיות (זהות מקצועית) על תפיסת הצוות (זהות צוותית) ותפיסת הארגון (זהות ארגונית).

חוויה התנהגותית

החוויה מקושרת לתועלת שבעשייה הקשורה לטכנולוגיות חדשות. היצירה של חוויה התנהגותית תלויה באופן שבו התרבות תומכת בהתנהגות מסוימת. 

סקר בקרב עובדים העלה, כי שלוש הפעולות החשובות שיש לנקוט לחיזוק חווית העובד הן:

א – להפגין יושרה, כבוד, אנושיות ודאגה לזולת:

 1. לספק כיוון ברור כדי לעורר השראה אצל אנשי הארגון בעניין מטרות הארגון.
 2. להגיב למשוב של האנשים.
 3. להיות גמישים.
 4. לגלות הבנה עמוקה לצרכים של העובדים.

ב – הקשבה אקטיבית לעובדים, המשדרת מסר של דאגה לעובדים, מפחיתה חרדה ובונה אמון.

ג- לחבר אנשים לטכנולוגיות חדשות.

 

 

 עיצוב חווית עובד

הדרך ליצירת חווית עובד חיובית עוברת לכל אורך "המסע של העובד" בארגון, מהכניסה ועד לפיתוח קריירה ופרישה. היא מתמקדת בזיהוי הממשקים בין העובד לארגון ועיצובם בצורה חיובית, כדי לעורר רגשות חיוביים ושביעות רצון אצל העובד.

המסע של העובד – 

 • כניסה לעבודה 
 • קליטה 
 • לימוד 
 • ביצוע 
 • פיתוח קריירה 
 • קידום
 • פרישה

השלבים בעיצוב חווית העובד

חיפוש נקודות הממשק החשובות לעובדים

 •  זיהוי נקודות הממשק בין העובד לארגון הוא צעד הכרחי כדי לבחון את חווית העובד מנקודת מבטו של העובד.
 •  חשוב להבין את ההבדלים בין האנשים מנקודות המבט הבאות: קוגניטיבי, אמוציונאלי, חברתי, פוליטי, כלכלי ופיזי.
 •  העיצוב היעיל של מסע העובד משפיע על חווית העובד, המכיל נקודות ממשק שונות כמו: נקודות הממשק של העובד עם עובדים אחרים, תקשורת, אווירה פיזית, נהלים מדיניות, מסורות וגם מקורות חיצוניים, חברים, משפחה, מדיה ועובדים לשעבר. 

הצעדים לעיצוב חווית העובד

 1. להתחבר לעובדים כדי להבין את החוויה. 
 2. לעשות שימוש בכלים איכותניים כמו התבוננות, ראיונות, קבוצות מיקוד וסיעור מוחות כדי לזהות את הממשקים הדורשים שיפור.
 3. לזהות נקודות ממשק, נושאים וצרכים החשובים ביותר לעובד.
 4. למפות את נקודות הממשק המשופרות.
 5. לבצע ניסוי של הטמעת נקודות הממשק המשופרות.
 6. לעקוב כיצד העובדים חווים את נקודות הממשק המשופרות.

נשמח שתתחברו איתנו

השאירו פרטים בטופס שלפניכם ותתחילו להתחבר איתנו

דילוג לתוכן