שמעון התרסי 20, תל אביב

מודל לניאדו למחוברות עובדים

המודל המשולב למחוברות עובדים

 

המודל המשולב למחוברות מבחין בין הגורמים הקריטיים ליצירת מחוברות עובדים לבין גישות ניהוליות ליצירת מחוברות עובדים.

 הגורמים הקריטיים המשפיעים על מחוברות עובדים ומשפיעים על ההתנהגות האנושית בכלל 

התרבות הארגונית

התרבות הארגונית שמרכיביה החשובים הם ערכים, התנהגויות, אמונות, נהלים, מדיניות וכל מה שנאמר ונעשה בארגון. המודל מדגיש את מרכזיותו של האדם בכל התהליכים הארגוניים והתפעוליים להשגת יעדי הארגון ומכאן את החשיבות של בניית תרבות ארגונית מוכוונת אנשים.

המוטיבציה

המוטיבציה, ובעיקר הגורמים הפנימיים המשפיעים על המוטיבציה הפנימית. כאן שמור תפקיד חשוב לדרג מנהלי הביניים בארגונים והשפעתם על יצירת מוטיבציה אצל עובדיהם.

האמון

האמון הוא הדבק המלכד של הארגון. אמון יווצר בעיקר בארגון המטפח סביבת עבודה פסיכולוגית בטוחה.

מחוברות עובדים היא תפיסה ניהולית תרבותית מקיפה, המהווה נדבך חשוב בתרבות ארגונית מוכוונת אנשים, המעמידה את האדם במרכז החשיבה בארגון. היא מתייחסת למכלול ההיבטים של ניהול משאבי האנוש בארגון מצד אחד, ולניהול תהליכי ליבה תפעוליים מצד שני. היא מסייעת למנהל להבין מהם הגורמים הקריטיים ליצירת מחוברות ומבהירה לעובד מה מצופה ממנו כעובד.

 

 שלושת הגורמים הקריטיים נמצאים בקשרי גומלין ישירים עם המחוברות ולכל אחד מהם השפעה ישירה על היווצרות המחוברות בארגון. תרבות ארגונית ומוטיבציה יכולים לנבא ולהסביר כ- 70% מהמחוברות הארגונית. שלושת הגורמים הללו מהווים את המסד לבניית מחוברות העובדים ובלעדיהם הניסיונות ליישם גישות ניהוליות, חשובות ככל שתהיינה, לא יניבו את התוצאות המיטביות המצופות.

 

הגישות הניהוליות המשפיעות על יצירת מחוברות עובדים 

לצד הגורמים הקריטיים קיימות גישות ניהוליות שונות היכולות להשפיע על יצירת מחוברות עובדים ובעיקר גישות המאזנות בין מוכוונות להשגת יעדים לבין גישות מוכוונת אנשים.

הגישות הנפוצות כיום בתחום משאבי אנוש ליצירת מחוברות הם חווית עובד ומיתוג מעסיק. חווית עובד היא התפיסה החיובית בה העובד תופס את הארגון, לכל אורך מסע העובד בארגון, החל מטרום הקליטה עבור בקליטה ועד לפרישתו ואפילו לאחר הפרישה. מיתוג המעסיק הוא יצירת מותג מבדל של המעסיק הנבנה על ה- DNA הארגוני ערכי של העובדים והוא נועד לסייע בגיוס טאלנטים לארגון ובשימור העובדים. קיימת קורלציה מלאה בין מותג מעסיק למותג של הארגון.

קיימות גם גישות ניהוליות המיועדות לשיפור הביצועים של הארגון הקשורים למשל בתהליכי ליבה כמו: חדשנות, שיפור תרבויות האיכות, הבריאות, הבטיחות, הציות, הביצועים וכן ביצוע שינויים אסטרטגיים. גישות אלה מאופיינות בכך שהן אינן עוסקות בניהול התהליך התפעולי בלבד, אלא בניהול התרבות של התהליך. למשל, בתחום האיכות – הגישה הרווחת כיום היא לא רק לנהל איכות אלא לנהל את התרבות האיכות המחברת בין התהליכים התפעוליים לבין הערכים של הארגון וההתנהגויות האנושיות הקשורות לאיכות.

שלוש רמות של מחוברות 

המחוברות למשימה

המחוברות למשימה היא החשובה ביותר והיא המשפיעה בעיקר על הביצועים של העובד, על התפוקה והיעילות שלו. היא נמדדת במדדים תפעוליים שונים של ביצוע התהליכים המיטביים ובהשגת יעדים תפעוליים.

מחוברות לארגון

 מחוברות לארגון נמדדת בפרמטרים הבאים:

  • העובד רואה עצמו שגריר של הארגון שימליץ בפועל לחבריו על הארגון כמקום עבודה מועדף, וימליץ לקנות את המוצרים שהארגון מייצר ומשווק. 
  • העובד מחובר לערכי הארגון ומביא לביטוי מעשי ערכים אלה בהתנהגויות היומיומיות שלו, תוך שאיפה לסייע במימוש החזון והייעוד של הארגון.

חשוב לזכור שמחוברות לארגון אין פירושה בהכרח מחוברות למשימה או לביצוע תהליכי ליבה, ולהיפך.

המחוברות לתהליכי ליבה

המחוברות לתהליכי ליבה, כמו לתרבות האיכות, לתרבות גבוהה של ביצועים או לכל תהליכי שינוי – היא חשובה ביותר להצלחת הביצוע של תהליכים אלה ומחייבת חיבור בין ערכי הארגון וערכי התהליך לבין רמת ביצוע מיטבית. היא נמדדת בהצלחתם של תהליכים אלה ועמידה ביעדים בכל תחום.

תקשורת הפנים

המודל מציג את תקשורת הפנים הדו כיוונית כגורם מפתח המשפיע על כל התהליכים היוצרים מחוברות עובדים. זוהי תקשורת הנותנת ביטוי משמעותי לקולו של העובד בארגון ; תקשורת מעצימה, קשובה, מכילה, אמפתית, מוקירה ומכבדת את העובדים, השמה דגש לא רק על מה אומרים לעובדים אלא גם על איך אומרים זאת לעובדים.

נשמח שתתחברו איתנו

השאירו פרטים בטופס שלפניכם ותתחילו להתחבר איתנו

דילוג לתוכן