שמעון התרסי 20, תל אביב

השפעה על מחוברות

המודל הישיר של יחסי הגומלין בין תרבות ארגונית, מוטיבציה ואמון לבין מחוברות עובדים- מודל לניאדו   (Laniado,2020).

מודל לניאדו (המבוסס על ניתוח סטטיסטי של כ-6500 עובדים בתאגיד בינלאומי) מצביע על קיומו של קשר ישיר בין כל אחד משלושת הגורמים הקריטיים: תרבות ארגונית, מוטיבציה ואמון – לבין מחוברות עובדים. כמו כן העלה המחקר, כי קיימים יחסי גומלין הדוקים בין שלושת הגורמים הקריטיים, היכולים להסביר יותר מ- 77% אחוז מהגורמים המשפיעים על יצירת מחוברות (Laniado, 2021). יתר הגורמים המשפיעים על מחוברות עובדים קשורים לטכנולוגיה, לסביבת עבודה, לתנאי עבודה, לתגמולים, לשכר, לאיכות החיים בעבודה, לגורמים אישיותיים ופסיכולוגיים.

שלושת הגורמים האלה הם אבני היסוד ליצירת מחוברות עובדים, ובלעדיהם כל ניסיון להטמיע גישות ניהוליות לחיזוק המחוברות, חשובות ככל שתהיינה, עשויות להתגלות, בהמשך הדרך, כמגדל קלפים. התרבות הארגונית היא הגורם המשפיע ביותר מבין השלושה על יצירת מחוברות העובדים.

לכן, יצירת מחוברות עובדים כרוכה בטיפוח ובבניית כל אחד מהגורמים הללו בארגון, בנפרד ובמשותף. למסקנה זו יש השלכות חשובות על אופן ניהול ויצירת מחוברות עובדים. מנהיגים הנוטים למשל להתמקד בחיזוק אחד משלושת הגורמים, בלי לעבוד במקביל על חיזוק יתר שני הגורמים, כדי לשפר את מחוברות העובדים, עלולים לא לממש את מטרתם לחיזוק המחוברות. למשל, התמקדות בחיזוק מוטיבציה של העובדים בלבד, בעיקר ע"י גורמי השפעה חיצוניים, כמו תגמולים והטבות בלבד, בלי לטפח גורמי מוטיבציה פנימיים ולעגן אותם בתרבות ארגונית – עשויה להועיל לטווח הקצר בלבד בלי שתהפוך את המחוברות לחלק מה-DNA הארגוני.

המודל הישיר 

המודל הישיר מציג תפיסה ולפיה תרבות ארגונית, מוטיבציה ואמון משפיעים ישירות על יצירת מחוברות. טיפול הוליסטי בשלושת הגורמים הללו, כל אחד בנפרד וכולם ביחד, יכול לבסס מחוברות עובדים לטווח ארוך.

ראשי הארגון המובילים תהליך העמקת מחוברות העובדים, ייטיבו לעשות אם ינקטו בצעדים האסטרטגיים האלה(מפת הדרכים)

  1. יקבלו החלטה על טיפול הוליסטי בגורמים הקריטיים ליצירת מחוברות: תרבות ארגונית, מוטיבציה, אמון, תרבות התקשורת הפנימית, הרווחה הפיזית והמנטלית של העובד, ובניית סביבת עבודה פסיכולוגית בטוחה. טיפול הוליסטי זה מחייב התערבות של כמה יחידות ארגוניות, כמו למשל, משאבי אנוש, תקשורת ותפעול.
  2. יקימו צוות רב תחומי לטיפול בנושא, ויגדירו את המטרות והיעדים לשיפור.
  3. יבצעו מיפוי כמותי ואיכותני של הנושאים.
  4. יטמיעו את הערכים והנורמות ההתנהגויות החשובות לעידוד מחוברות, על בסיס המיפוי, במסמך מדיניות שישקף את הערכים של החברה ואת ההתנהגויות הנגזרות מהם.
  5. יקבעו מדדים לגבי הנורמות הנדרשות מהמנהלים, ויכלילו את הציון המשוקלל בהערכה השנתית שלהם.
  6. יציגו את מסמך המדיניות והקוד האתי בפני מנהלים ועובדים.
  7. יגבשו תוכנית עבודה לביצוע, כולל הטמעת תוכנית תקשורת פנים.
  8. יבצעו בקרה תקופתית כדי לבדוק אם הקוד הוטמע (סקרי עובדים מהירים, משוב עובדים בשיחות חתך עם מנהלים ועם המנכ"ל ועוד).

נשמח שתתחברו איתנו

השאירו פרטים בטופס שלפניכם ותתחילו להתחבר איתנו

דילוג לתוכן