שמעון התרסי 20, תל אביב

תרבות ארגונית

שלושה כוחות מרכזיים משפיעים על יצירת מחוברות עובדים: תרבות ארגונית, מוטיבציה ואמון.

מה כוחה של התרבות הארגונית ביצירת מחוברות?

לתרבות הארגונית ההשפעה הרבה ביותר, מתוך שלושת הגורמים הקריטיים, על יצירת מחוברות עובדים, כפי שעולה ממחקר שניתח את הקשרים הישירים בין הכוחות הללו לבין יצירת מחוברות. המחקר העלה, כי התרבות הארגונית יכולה לחזות ולהסביר 69% מהגורמים המשפיעים על יצירת מחוברות (Laniado, 2021):

  1. לתרבות הארגונית השפעה רבה על האופן שבו העובד מאמין כיצד עליו להתנהג בהקשר ספציפי. התרבות הארגונית קשורה להבנת מחויבות ארגונית, למחוברות, לשביעות רצון מעבודה, לזהות אישית וליעילות. הערכים, הרעיונות, דרך החשיבה, האמונות וההנחות, שהם הרבדים העיקריים של התרבות, וכן תפיסות העובדים את הארגון, מנחים את התנהגויותיהם של העובדים ויוצרים משמעות משותפת. 
  2. הערכים, כסטנדרטים נורמטיביים בתרבות הארגונית, מהווים גורמים מניעים חזקים, בדומה לצרכים האנושיים המניעים את האדם, וביכולתם לעורר ולכוון התנהגויות. כמו כן ערכים ארגוניים משפיעים על העובדים בצורה חיובית ומסייעים לארגונים למשוך, לשמר ולהניע עובדים בכמה דרכים: 
  • יצירת משמעות ותכלית לעבודתם. 
  • יישור קו בין ערכי העובדים לערכים ארגוניים.
  • מתן אפשרות לעובדים להתחבר ולעזור לקהילה. 
  • יצירת תחושה של דמיון בין העובדים. 
  • יצירת תחושת יוקרה תעסוקתית. 

3. ערכים משפיעים באופן משמעותי על הביצועים של העובד, שכן הם נתפשים כקרובים יותר לעשייה, מאשר הצרכים. ערכים נבדלים מצרכים, בכך שהצרכים מולדים ואילו הערכים נרכשים, באמצעות הכרה וניסיון. כאשר עובדים מזדהים מאוד עם הערכים של הארגון, הם מודעים חברתית וידידותיים לסביבה, והדבר עשוי להעצים את תחושת הביטחון, השייכות והמחוברות שלהם. הדגשת הערכים האתיים של ארגון יכולה לשפר את יכולתם של העובדים להבין ולתפוס את המשמעות של עבודתם, על ידי שיתוף כוח, והפגנת הגינות, אכפתיות ודאגה. 

4. כוחם של הערכים נובע מהיותם מנגנון שיפוט ובחירה בין התנהגויות חלופיות. לכן במקרים של התנגשות ערכים, בעת מילוי משימה, וכאשר נפער פער בין הערכים הפרטניים של העובד לערכים הארגוניים, נהייה עדים לשחיקה גבוהה יותר של העובד ולירידה ברמת המחוברות שלו. במקרה כזה, העובדים יבצעו שקלול ( trade off) בין העבודה שהם רוצים לעשות לבין העבודה שהם צריכים לעשות. לעומת זאת, הלימה בין ערכים פרטניים של העובד לערכים הארגוניים מסייעת לאנשים להיות בעלי רמה גבוהה יותר של מחוברות עובדים, ולהשקיע השקעה אישית גבוהה יותר בביצוע היעדים הארגוניים, מכיוון שהם חווים משמעות במה שהם עושים. לכן, ארגונים המטפחים ערכים אתיים יכולים לשמר עובדים שיהיו מחוברים ומחוייבים יותר.

נשמח שתתחברו איתנו

השאירו פרטים בטופס שלפניכם ותתחילו להתחבר איתנו

דילוג לתוכן