שמעון התרסי 20, תל אביב

מחוברות עובדים כחלק אינטגראלי מהאסטרטגיה הארגונית

קיומה של מחוברות עובדים כתפיסה ניהולית בת קיימא, המעוגנת בתרבות הארגונית, מחייבת את חיבורה לאסטרטגיה הארגונית על ארבעת מרכיביה: קביעת המטרה האסטרטגית החשובה ביותר ותתי המטרות (לשלב את המחוברות כמטרה אסטרטגית), הגדרת הצרכים של הלקוחות, הגדרת היכולות הייחודיות של החברה, המבדילות אותה ממתחריה, ולקיחה בחשבון של יכולות המתחרים בתחום. מחוברות עובדים, כתפיסה ניהולית רחבה, משפיעה בעיקר על היכולות האנושיות של החברה, וכתוצאה מכך על בידולה מול המתחרים בתחום האנושי, ועל השגת המטרות  והיעדים האסטרטגיים.

מנהלים המחויבים למחוברות עובדיהם יהיו מודעים לחשיבות הרבה של ניהול עפ"י עקרונות המחוברות הארגונית: האדם במרכז, הבנת הצרכים הפיזיים והמנטליים שלו, ניהול אתי, היוצר מרחב של בטחון פסיכולוגי לעובד, המאפשר לעובדים להביע את דעותיהם בלי להסתכן בענישה או השפלה, מתן משוב מקצועי ובזמן והוקרה אישית ופומבית למצטיינים, התחשבות בדעות וברעיונות של עובדים ושילובם בתהליכי קבלת החלטות, תוך מתן אוטונומיה לעשייה עצמאית, יצירת משמעות לעבודה שהם עושים ולהשתייכותם הארגונית. תפיסת המחוברות מציבה לעובדים ולמנהלים, על בסיס עקרון ההדדיות, אתגרים ומשימות לביצוע. ההנהלה מספקת לעובדים את המשאבים האנושיים, הפיזיים והטכנולוגיים, תוך יצירת חווית עבודה, ובמקביל מצפה מהעובד לפרוע את התחייבויותיו למקום העבודה ע"י גילוי אחריות אישית יזומה, במובן של לקיחת אחריות מעבר להגדרת התפקיד הפורמלית, פתרון בעיות בצורה עצמאית, חשיבה חדשנית ויצירתית ותרומה לעבודה מעבר לשעות המוגדרות בחוזה העבודה. אלה יכולים להיות חלק מרכיביו של החוזה הפסיכולוגי בין העובד להנהלה המתקיים לצד החוזה הפורמלי. כוחו של החוזה הפסיכולוגי הוא ביצירת המוטיבציה המניעה את העובדים לעשייה מעל הנדרש. היא בונה איתו מרחב מוגן, בו הוא מרגיש שהוא נהנה מהעבודה וחופשי להביע דעות, לשגות בלי להיענש ובעיקר להעז ליצור ולבצע אתגרים חדשיםתפיסה זו משפיעה בצורה משמעותית על היכולות האנושיות של הארגון ומציבה סרגלי המדידה לשני הצדדים. זאת ועוד, הקריטריונים שמציב הארגון לעובדים, הם שישמשו את אנשי משאבי אנוש במדדים לגיוס עובדים בעלי פוטנציאל אישי גבוה.

נשמח שתתחברו איתנו

השאירו פרטים בטופס שלפניכם ותתחילו להתחבר איתנו

דילוג לתוכן